Politica de Confidentialitate – GDPR

Politica de Confidentialitate – GDPR

Securitatea datelor dumneavoastra personale si confidentialitatea acestora sunt o prioritate pentru noi. Din acest motiv am luat toate masurile ca sa fiti in siguranta cand vizitati site-ul IronStore.ro

1.Principiile prelucrării datelor cu caracter personal

Compania SC Iron Design SRL, RO14619334, Nr. Reg. Com.: J08/577/2002, operatorul magazinului on-line www. IronStore.ro, declară că toate datele personale (mai departe, „date”) sunt considerate strict confidențiale şi sunt tratate in conformitate cu legile in vigoare in domeniul protecției datelor cu caracter personal.
SC Iron Design SRL a luat cunostinta despre Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 (denumit in continuare „Regulamentul”) si in special de obligatiile care revin oricarui Operator de date cu caracter personal.Securitatea datelor dumneavoastră personale este o prioritate pentru noi. In consecință, acordăm cea mai mare atenție datelor personale și protecției acestora. In cadrul acestor Principii ale prelucrării datelor cu caracter personal („Principii”), dorim să vă informăm ce date personale colectăm despre dumneavoastră și cum le folosim in continuare.
Definitii
Conform Regulamentului, partile agreeaza urmatoarele definitii:
„Date cu caracter personal”: desemneaza orice informatii (orice suita de caractere, semne, cifre sau litere) referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila (denumita in continuare „persoana interesata”). Este considerata a fi o „persoana fizica identificabila” o persoana fizica ce poate fi identificata, in mod direct sau indirect, in special prin referire la un identificator, precum un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la mai multe elemente specifice proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
„Operator”: desemneaza SC Iron Design SRL, care stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal
„Prelucrarea datelor cu caracter personal”: desemneaza orice operatiune sau orice ansamblu de operatiuni efectuate sau nu de catre Operator cu ajutorul unor procedee automatizate si aplicate datelor sau ansamblurilor de date cu caracter personal, precum culegerea, inregistrarea, organizarea, structurarea, pastrarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, comunicarea prin transmisie, difuzarea sau orice alta forma de punere la dispozitie, apropierea sau interconectarea, limitarea, stergerea sau distrugerea acestora.

2.Datele cu caracter personal și prelucrarea acestora

2.1. Categorii de date cu caracter personal

In cazul in care cumpărați de la noi, colectăm:
-Numele și datele de contact. Numele și prenumele, adresa de e-mail, adresa poștală, adresa de livrare, numărul de telefon
-Datele care apar pe durata existenței contractului
-Datele de autentificare. Numele de utilizator. Nu avem acces la parola propriu-zisă.
Dacă vă abonați la mesajele noastre de marketing, colectăm:
– Numele și datele de contact – adresa de e-mail și prenumele.

2.2. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal:
Furnizarea de servicii şi imbunătățirea acestora. Pentru a putea presta și imbunătăți serviciile oferite spre satisfacția dvs., procesăm datele dvs. personale. Mai exact, acestea includ:
-Procesarea comenzilor de produse sau servicii, comandate prin pagina noastră web www.IronStore.ro sau telefonic. Aici, motivul juridic este că datele sunt indispensabile pentru executarea contractului de cumpărare, iar unele informații sunt indispensabile pentru indeplinirea obligațiilor legale (de exemplu, documentele contabile).
– Notificarea privind disponibilitatea produselor. In cazul in care solicitați monitorizarea disponibilității unui articol, procesăm datele dvs. personale pe baza acordului dvs.
– Serviciul de asistență clienți. Pentru a oferi servicii clienților şi a elimina eventualele probleme in executarea contractului de vanzare procesăm datele personale in baza necesității respectării acestor contracte.
– Comunicarea. Utilizăm datele colectate in scopul comunicării cu dvs. intr-un mod personalizat. De exemplu, vă putem contacta prin telefon, prin e-mail sau prin alte mijloace, pentru a vă reaminti că aveți produse in coșul de cumpărături on-line, pentru a vă ajuta să finalizați comanda, pentru a vă comunica starea curentă a cererii, a comenzii sau a reclamației dvs., pentru a obține informații suplimentare, dacă este cazul sau pentru a vă anunța că trebuie să acționați pentru a vă menține contul in stare activă.
– Protecție, securitate și soluționarea disputelor. Putem prelucra datele și dintr-un interes legitim, care constă in a asigura protecția şi securitatea sistemelor și a clienților noștri, pentru prevenirea şi detectarea fraudelor, rezolvarea litigiilor şi implementarea acordurilor noastre , pe baza interesului legitim.
– Oferte de marketing Newsletter
– Scrisoarea informativă trimisă prin e-mail (comunicări comerciale)
–Vă trimitem comunicări comerciale referitoare la ofertele actuale si reducerile noastre. Aveți Intotdeauna posibilitatea de a refuza aceste comunicări comerciale, folosind link-ul pentru dezabonare din fiecare e-mail. Pentru dezabonare, puteți contacta, de asemenea, direct serviciul nostru clienți sau prin email la adresa office@ironstore.ro
— In cazul dezabonării de la mesajele comerciale, nu vom mai utiliza datele dvs. electronice de contact in aceste scopuri. Vom reincepe utilizarea acestora doar dacă vă inscrieți sau dacă le solicitați in mod expres.
– Aveți dreptul să obiectați oricand şi gratuit față de o astfel de prelucrare. Datele de contact sunt furnizate la sfarșitul acestui document.

2.3. Transferul datelor personale către terți

Informațiile dvs. personale vor fi transmise unor terți sau vor fi intermediate altfel, numai in cazul in care este necesar pentru indeplinirea contractului de vanzare pe baza unui interes legitim sau dacă v-ați exprimat in prealabil acordul.
a) companiilor de transport, in scopul livrării produselor sau a serviciilor comandate de dvs. și al soluționării reclamațiilor, inclusiv rezilierea contractului

b) terților, de exemplu procurorilor și tribunalelor, in scopul recuperării sau al incheierii oricărui contract cu dvs.;

c) autorităților publice (de exemplu, poliției)

3.Contul clientului și cumpărarea fără inregistrare.Atunci cand alegeti sa creati un cont de client, acesta este protejat cu o parolă. In contul dvs. de client aveți acces la propriile date, inclusiv la editarea acestora, puteți consulta datele privind comenzile finalizate și cele incomplete și puteți modifica trimiterea buletinelor informative. Prin intermediul contului de client, puteți gestiona atat datele cu caracter personal, cat și expedierea buletinelor informative. Dacă nu doresti să creezi un cont de client pentru cumpărături, poti cumpăra direct de pe site, fără înregistrare

4. Securitatea datelor cu caracter personal și durata stocării acestora

4.1. Securitatea datelor personale

a) Datele dumneavoastră se transmit in formă criptată. Vom folosi sistemul de codificare SSL (secure socket layer). Securizăm pagina noastră Web și celelalte sisteme, prin măsuri tehnice și organizatorice impotriva pierderii și a distrugerii datelor dvs., impotriva accesării acestora de către persoane neautorizate, a modificării sau a difuzării acestora.
b) Operatorul va prelucra datele cu caracter personal in mod legal, echitabil si transparent fata de persoana vizata;
c) Operatorul va colecta datele personale in scopuri determinate, explicite si legitime, ulterior nefiind permisa prelucrarea intr-un mod incompatibil acestor scopuri;
d) Operatorul se va asigura ca datele personale sunt adecvate, relevante si limitate la ceea ce este necesar in raport cu scopurile in care sunt prelucrate;
e) Operatorul va pastra datele intr-o forma care sa permita identificarea persoanelor vizate pe o perioada care nu depaseste perioada necesara indeplinirii scopurilor in care sunt prelucrate;
f) Operatorul garanteaza ca datele personale sunt prelucrate intr-un mod care asigura securitatea adecvata a datelor, inclusiv protectia impotriva prelucrarii neautorizate sau ilegale, impotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorarii accidentale;
g) Operatorul se obliga sa puna in aplicare masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru a garanta si a fi in masura sa demonstreze ca prelucrarea se efectueaza in conformitate cu Regulamentul privind protectia datelor cu caracter personal, revizuind si actualizand in mod activ respectivele masuri;
h) Masurile tehnice si organizatorice trebuie sa fie menite a asigura ca sunt prelucrate numai date cu caracter personal care sunt necesare pentru fiecare scop specific al prelucrarii;
i) Operatorul se obliga sa pastreze evidentele activitatilor de prelucrare aflate in responsabilitatea sa, sa coopereze cu autoritatea de supraveghere si sa puna la dispozitia acesteia, la cerere, aceste evidente, pentru a putea fi utilizate in scopul monitorizarii operatiunilor de prelucrare respective;
j) Operatorul se asigura ca persoanele autorizate (subcontractorii, furnizorii de servicii de transport) care prelucreze datele cu caracter personal s-au angajat sa respecte confidentialitatea sau au o obligatie statutara adecvata de confidentialitate;
k) In cazul in care operatiunile de prelucrare sunt susceptibile sa genereze un risc ridicat pentru drepturile si libertatile persoanelor fizice, Operatorul va fi responsabil pentru efectuarea unei evaluari a impactului asupra protectiei datelor.
l) Accesul la contul dvs. de client este posibil numai după introducerea parolei personale. in acest context, am dori să vă atenționăm că este absolut necesar să nu divulgați datele dumneavoastră de acces unor terțe persoane, iar, după incheierea sesiunii dvs. in contul de client, să inchideți intotdeauna fereastra browser-ului, in special in cazul in care folosiți computerul in comun cu alți utilizatori. IronStore.ro nu iși asumă responsabilitatea abuzurilor in privința unor parole folosite, cu excepția cazului in care situația a fost cauzată direct de către IronStore.ro

4.2. Timpul de procesare

Procesăm și stocăm datele cu caracter personal
– pe o perioadă absolut necesară pentru a asigura toate drepturile şi obligațiile care rezultă din contractul de vanzare, mai precis pe durata comenzii, a perioadei de garanție şi a duratei medii de viata a produsului
-pe durata existenței contului de client in site www.IronStore.ro.
-pe durata cat IronStore.ro in calitate de administrator, este obligat să păstreze informațiile, in conformitate cu reglementările juridice generale. Documentele contabile, de exemplu facturile emise de Iron Design SRL, sunt arhivate conform legii, pe o perioadă de 10 ani de la emiterea acestora.
Acordul pentru notificarea privind disponibilitatea mărfurilor rămane in vigoare pe termenul disponibilității informațiilor trimise sau pană la revocarea acestuia.
– Acordul privind ofertele de marketing este valabil pană la revocarea acestuia
In celelalte cazuri, timpul de procesare decurge din scopul prelucrării sau este dictat de reglementările privind protecția datelor personale.

5.Drepturile subiecților datelor

a) In cazul in care procesăm datele dvs. personale, puteți solicita gratuit informații privind prelucrarea datelor personale proprii.
b) In cazul in care credeți că prelucrarea datelor personale nu respectă protecția datelor dvs. personale și contravine reglementărilor legale privind protecția datelor cu caracter personal, puteți cere explicații, puteți solicita inlăturarea situației astfel apărute și, mai ales, puteți cere corectarea, completarea, ștergerea sau blocarea datelor cu caracter personal.

c) De asemenea, aveți dreptul oricand să adresați solicitarea dvs. Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
d) Acordul dvs. privind prelucrarea datelor cu caracter personal poate fi revocat oricand doriți. Dacă vă retrageți acordul cu privire la prelucrarea datelor personale, acestea vor fi șterse; aceste măsuri nu afectează insă datele personale necesare pentru ca IronShop.ro să-și poată indeplini obligațiile legale (de ex. executarea comenzilor deja preluate) sau pentru protejarea intereselor sale legitime. Eliminarea datelor personale are loc și atunci cand acestea nu sunt necesare pentru scopul propus sau in cazul in care stocarea datelor dvs. este inadmisibilă, din alte motive prevăzute de legislație.

6.Contactați-ne

Dacă aveți orice fel de intrebări, comentarii și cereri cu privire la aceste Principii, contactați-ne la adresa str.Brasovului nr.5A, Feldioara, jud. Brasov sau la telefon 0268477505 sau prin poștă electronică, la adresa de e-mail:office@ironstore.ro. Persoana Imputernicita Responsabil Cu Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal :Svetlana Taraburca, telefon: 0730602266

Persoana Imputernicita – Responsabil Cu Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal : Svetlana Taraburca, telefon: 0730602266

X